V ZÁMECKÝCH ZAHRADÁCH

Místo: Szidonia Castle
Location: Hungary